|

ارائه تست PCR منفی در کلیه مسیرها به فرودگاه امام خمینی الزامی است

از تاریخ 99/05/04 ( 25.جولای.2020) ارائه تست PCR منفی با اعتبار 72 ساعت قبل از تاریخ پرواز در کلیه مسیرها به فرودگاه امام خمینی برای کلیه مسافران ورودی از خارج ایران , جهت پذیرش الزامی است.

ارسال نظر