|

معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره):

ایرلاین‌ها شرایط انتقال پروازهایشان را ندارند
فرودگاه امام خمینی (ره) برای انتقال پروازهای داخلی آماده است

حسن خوشخو معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آمادگی این فرودگاه برای انتقال پروازهای داخلی خبر داد.

حسن خوشخو،  با بیان این که انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی (ره) دو وجه دارد، توضیح داد: در یک طرف یک قضیه شرکت شهر فرودگاهی قرار دارد و در طرف دیگر ایرلاین‌ها هستند. اکنون در فرودگاه امام خمینی (ره) شرایط برای انتقال پروازهای داخلی آماده است و مرداد ماه سال جاری نیز برای اولین بار اولین یک پرواز داخلی از فرودگاه امام خمینی توسط شرکت کیش‌ایر انجام شد.

او ادامه داد: همان زمان به تمام ایرلاین ها اعلام کردیم، در صورتی که شرایط و توانایی لازم برای این کار را دارند، از آن ها استقبال خواهیم کرد.

خوشخو با بیان این که ظرفیت ایرلاین‌ها محدود است، عنوان کرد: با توجه به وضعیت ایرلاین‌ها و مشکلاتی که در اثر تحریم برایشان ایجاد شده، امکان این که از تمام توان خود برای عملیات پروازی استفاده کنند، وجود ندارد. بنابراین فرودگاه امام خمینی (ره) آمادگی انجام این کار را دارد اما شرایط ایرلاین ها برای انتقال پروازها مناسب نیست.

او با بیان این که این امر به معنای عدم استقبال ایرلاین ها از انتقال پرواز به فرودگاه امام (ره) نیست، عنوان کرد: ایرلاین ها به این دلیل که با انتقال برخی از پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی (ره)، امکان برقراری پروازهای کانکشن داخلی و خارجی فراهم می‌شود، به شدت از این ایده استقبال کردند، اما به دلیل کمبود تجیهزات و امکانات فعلا شرایط لازم برای انجام این کار را ندارند.

یکی از انتقاداتی که درخصوص انتقال پروازهای داخلی به فرودگام خمینی (ره) مطرح می کنند به دوری مسیر فرودگاه بر می‌گردد. خوشخو در پاسخ به این که آیا برای حل این معضل تدابیری در نظر دارید یا خیر؛ عنوان کرد: هدف از انتقال پروازهای فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی(ره) این نیست که درصدی از پروازهای مهرآباد یا پروازهای سرریز آن به فرودگاه امام (ره) منتقل شود، بلکه هدف این است تا بخشی از مسافران ترانزیت که با شرکت های هواپیمایی خارجی به مقاصد اروپایی یا دیگر کشورها می‌روند و مقصد دوم دارند با هزینه کمتر به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منتقل شده و از اینجا به مقصد اصلی ادامه مسیر دهند.

او ادامه داد: در واقع هدف کمک به شرکت های هواپیمایی داخلی است. یعنی اگر قرار است مسافری پرواز کانکشن خارجی داشته باشد این کانکشن از طریق ایرلاین های داخلی انجام شود. در واقع به دنبال این نیستیم که برای مثال مسافران پرواز تهران- مشهد به جای فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) بیایند.

خوشخو افزود: انتقال بخشی از پروازهای داخلی به فرودگاه امام (ره) می‌تواند بخشی از مشکلات ایرلاین ها در زمینه ۲ فرودگاهه بودن و افزایش هزینه های نشست و برخاست خالی هواپیماهایی که از پروازهای داخلی به خارجی منتقل شده و باید مهرآباد را به مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) بدون داشتن مسافر ترک کنند (و بالعکس) کاهش دهد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر