|

مجری پروژه ترمینال جدید شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد:

استفاده از هویت ایرانی-اسلامی و استانداردهای عمرانی به روز جهانی در احداث ترمینال جدید

مجری پروژه ترمینال جدید شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دو عامل مهم در طراحی و احداث ترمینال جدید این مجموعه را استفاده از هویت ایرانی-اسلامی و استانداردهای عمرانی به روز جهانی اعلام کرد.

کوروش فتاحی‌ عضو هیات مدیره و مجری پروژه ترمینال مسافری جدید شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه تعریف هویت و هنر سازه پیش از احداث، تجربه ای بود که در ساخت  ترمینال سلام به دست آمد گفت: این امر در ترمینال جدید شهر فرودگاهی که ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در آن به یکصد میلیون نفر می رسد مورد توجه قرار گرفت.

وی بیان داشت در ساخت ترمینال جدید دو فاکتور مهم مورد توجه قرار گرفته که بخش اول استفاده از هنر اسلامی - ایرانی، و بخش دوم بکارگیری استانداردهای عمرانی در آن است.

فتاحی ادامه داد با هدف پیاده سازی این دو فاکتور در ترمینال جدید در اواخر سال ۹۷ طی یک فراخوان بین المللی با نظارت دبیرخانه مسابقات معماری وزارت راه و شهرسازی مسابقه ای را در سه بخش معماری، اقتصادی و فنی مهندسی برای شروع این پروژه برگزار کردیم.

مجری پروژه ترمینال مسافری جدید شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت : ۴ شرکت خارجی با ارائه ایده های معماری خود برای ساخت ترمینال جدید به هیات داوران که از هفت نفر از اساتید معماری و هنر تشکیل شده، در این‌مسابقه شرکت کردند

عضو هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به انتخاب برنده بخش معماری مسابقه معماری و طراحی این ترمینال افزود: پس از این اتفاق کمیته ای متشکل از ۹ نفر از اساتید علم اقتصاد و فنی - مهندسی تشکیل خواهد شد و پس از ارائه امتیازات، برنده نهایی مسابقه طراحی  و معماری ترمینال جدید اعلام خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر