|

مدیر پروژه ترمینال گالری سلام :

بهترین امکانات برای رفاه مسافران در ترمینال گالری سلام فراهم شده است

مدیر پروژه ترمینال گالری سلام گفت : عملیات اجرایی طراحی و ساخت ترمینال گالری سلام به دست متخصصان کشورمان صورت گرفته است.

فرزاد همدانچی گفت: عملیات اجرایی پروژه ترمینال گالری سلام از طراحی تا ساخت به دست متخصصان داخلی کشورمان صورت گرفته و برای نخستین بار با اجرای این پروژه، یک تیم طراحی فرودگاهی با حضور مهندسان ایرانی شکل گرفت.

همدانچی با اشاره به اهمیت ترمینال گالری سلام برای صنعت هوانوردی کشور بیان داشت در ساخت این ترمینال از بهترین مصالح ساختمانی و تجهیزات استفاده شده و تلاش کردیم تا بهترین امکانات را برای رفاه مسافرین در آن فراهم کنیم.

مدیر پروژه ترمینال گالری سلام افزود برای ساخت سقف این ترمینال ٣٣ کیلومتر پروفیل به هم متصل شده و تمامی سطح سقف برای مقاومت در برابر حریق با ورق های  فلزی پوشانده شده است.

همدانچی خاطر نشان کرد یکی دیگر از مواردی که در ترمینال گالری سلام خودنمایی می کند، نصب آثار فاخر هنرمندان در آن است که جلوه زیبایی از فرهنگ کشورمان را در معرض دید مسافران قرار داده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر