|

براساس آمار منتشر شده

جابه‌جایی بیش از هفت میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینی(ره)

در سال ۱۳۹۷ بیش از هفت میلیون مسافر با بیش از ۴۷ هزار و نشست و برخاست در فرودگاه امام خمینی (ره) جابه‌جا شده‌اند و میزان تاخیرها نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۳۳ درصد کاهش داشته است.

آمار منتشر شده از سوی اداره برنامه ریزی و هماهنگی پرواز (TOC) شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد در سال ۹۷، مجموعا ۴۷ هزار و ۹۱۰ نشست و برخاست در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) صورت گرفته و هفت میلیون و ۳۹۳ هزار و ۸۷۴ مسافر و ۱۴۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۵۶ کیلوگرم بار توسط این پروازها جابه‌جا شده‌اند.

این آمار شامل ۲۳ هزار و ۹۵۳ پرواز ورودی با جابه‌جایی سه میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۶۴ مسافر  و ۲۳ هزار و ۹۵۷ پرواز خروجی با جابجایی ۳ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۱۰ مسافر می‌شود.

در سال ۱۳۹۷، ۲۸.۲ درصد پروازها در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تاخیر داشته‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است. 

در این سال بیش‌ترین نشست و برخاست‌ها در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در ماه فروردین اتفاق افتاده که پنج هزار و ۸۲۳ نشست و برخاست و جابه‌جایی ۸۹۲ هزار و ۲۳۹ مسافر به ثبت رسید. همچنین دی‌ماه با سه هزار و ۱۶ نشست و برخاست و جابه‌جایی ۴۵۳ هزار و ۳۰۷ مسافر، کم تردد‌ترین بازه فعالیت این فرودگاه بود.

گفتنی است: فروردین ماه سال ۱۳۹۷، پر ترددتر از فروردین سال ۱۳۹۶ بوده، اما میزان تردد در باقی ماه‌های سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶ کم تردد‌تر بوده‌اند.

در مجموع میزان نشست و برخاست در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶، ۱۹ درصد، میزان حمل مسافر ۱۷.۸ درصد و میزان حمل بار ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۶، ۵۹ هزار و ۱۶۹ نشست و برخاست، انتقال هشت میلیون و ۹۹۱ هزار و ۸۲۶ مسافر و جابه‌جایی ۱۶۷ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۲۴ کیلوگرم بار در این فرودگاه ثبت شده بود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر