|

مهر تأییدی بر کارآمدی بانوان

انتصاب یک زن به سمت معاونت توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

طی حکمی خانم مهندس آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی منصوب شد

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خانم آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شهر فرودگاهی منصوب کرد.

مهندس شهرام آدم نژاد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طی حکمی خانم مهندس آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی منصوب کرد. 

گفتنی است، خانم مهندس موحدی با ابلاغ این حکم اولین بانویی است که توانسته با برخورداری از تعهد، تخصص و تجربه به جایگاه معاونت در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ارتقاء یابد. معاونت توسعه زیرساخت با نظارت بر سه اداره کل امور پیمان و قراردادها، برنامه ریزی و ساماندهی امور شهری و دفتر فنی و اجرایی وظایف اساسی و مهمی از جمله عقد قراردادهای شرکت با بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط و توسعه اماکن و زیرساخت های مورد نیاز شهر فرودگاهی را برعهده دارد.

منبع: IKACNews

منبع: IKACNews

ارسال نظر