|

پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خبر داد :

​انتصاب اولین خانم بعنوان معاون شرکت شهر فرودگاهی امام (ره)

مدیرعامل شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) طی حکمی خانم آذر موحدی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه زیرساخت این شرکت منصوب کرد.

مهندس شهرام آدم نژاد، در یکصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره که با حضور تمامی اعضا، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد، طی احکام جداگانه ی خانم آذر موحدی را به سمت سرپرستی معاونت توسعه زیرساخت و آقای احمد رضا بیاتی را به سمت مدیرکل ساماندهی و برنامه ریزی امور شهری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  منصوب کرد.

گفتنی است معاونت توسعه زیرساخت با دارابودن سه اداره کل امورپیمان و قرادادها، برنامه ریزی و ساماندهی امورشهری و دفتر فنی واجرایی وظایفی همچون عقدقراردادهای فی مابین شرکت با بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط  ، توسعه اماکن و زیرساخت های موردنیاز  شهر فرودگاهی  و ساماندهی امورشهری را برعهده دارد.

منبع : پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) (IKACNews)

ارسال نظر