|

یادداشتى در بررسى فرهنگ مسافرت هوایى در ایران/ چرا مسافران تهران-اردبیل هواپیمایى آسمان با خلبان درگیر شدند؟

"در خصوص حمله مسافران در روز گذشته به خلبان یک بوئینگ ٧٢٧ هواپیمایى آسمان، مشکل فنى در هواپیما وجود داشته است که از طرف پرسنل مهندسى، هواپیما ترخیص و اجازه پرواز مى گیرد. خلبان پرواز با مسافران به ابتداى باند رفته و اعلام مى کند مشکل برطرف نشده است

کن نیوز|فرهنگ و ارتباطات

میلاد باستانى|تحلیلگر هوانوردی

"در خصوص حمله مسافران در روز گذشته به خلبان یک بوئینگ ٧٢٧ هواپیمایى آسمان، مشکل فنى در هواپیما وجود داشته است که از طرف پرسنل مهندسى، هواپیما ترخیص و اجازه پرواز مى گیرد. خلبان پرواز با مسافران به ابتداى باند رفته و اعلام مى کند مشکل برطرف نشده است و براى احتیاط به پارکینگ برمیگردد. پرسنل فنى باز هم بررسى کرده و اعلام مى کنند که از نظر آنها هواپیما release و مشکلى براى پرواز ندارد اما خلبان باز هم با مسافران تا ابتداى باند رفته و برمى گردد. سه بار این اتفاق رخ داده و کنترلر مجوز پرواز را لغو مى کند و از اینجاست که مسافران عصبانى به سمت خلبان حمله کرده و حتى با پرسنل زمینى نیز درگیر مى شوند. بلافاصله هواپیمایى آسمان اعلام مى کند که هواپیماى جایگزین به زودى براى انجام پرواز اعزام مى شود اما مسافران تماماً دنبال فحاشى و زد و خورد با کروى پروازى و پرسنل زمینى بوده اند." ............. اگرچه برگشت سه باره هواپیما موجب عصبانیت مسافران در گرماى تابستان خواهد شد، اما حرکتى نگران کننده از سوى آنها، نیاز به فرهنگ سازى در فرودگاهها و هواپیماهاى مسافربرى را بیش از پیش آشکار ساخت.

مکانهایى عمومى که بایستى پرچم دار فرهنگ و سنت یک کشور باشند، به صحنه درگیرى و جدال مسافر با کارکنان صنعت هوانوردى مبدل شده است. -مهماندارى که چندین و چند بار پس از فرود هواپیما باید انانس کند که "لطفاً تا توقف کامل هواپیما از جاى خود بلند نشوید" اما هنوز جمله او تمام نشده است که مسافران در راهروى هواپیما سرپا ایستاده و دنبال وسایل و ساک خود مى گردند. مگر نه اینست که تا توقف کامل هواپیما در پارکینگ، درب به روى کسى باز نمى شود؟ مگر چند ثانیه طول مى کشد که یک شخص از جاى خود بلند شده و وسایلش را بردارد؟ مگر نه اینست که تا مادامى که تا اتوبوس پر نشود به سمت ترمینال حرکت نخواهد کرد؟ پس این عجله ى کاهنده فرهنگ براى چیست؟

-مهماندار هواپیما، گارسون نیست که با سوت و صداى دهان او را فرا بخوانید و از او طلب آب کنید. اولین وظیفه مهماندار ایجاد ایمنى و حراست از آن در کابین مسافران و در زمان اضطرارى و در طول پرواز است. حال به دلیل اینکه این وضعیت به ندرت پیش مى آید، وظیفه پذیرایى از مسافران را نیز به آنها محول کرده اند اما ما مردمى که ادعاى فرهنگ و تمدن غنى داریم، چرا باید به عنوان کم فرهنگ در مسافرت هوایى خطاب شویم؟

-اگر ده بار دیگر هم این هواپیما به سر باند رفته و برگردد، باز هم حق توهین شماتت خلبان را نداریم، چه برسد به اینکه خلبان را مورد حمله قرار داده و با گرفتن فیلم از او افتخار کنیم. اگر با همان نقص فنى تیک آف کند و خدایى ناکرده در شرایط بد و نا ایمن قرار بگیرد، همین مسافرانى که بر روى زمین شاخ و شانه کشیدند، رب خود را یاد خواهند کرد و در صورت زنده ماندن براى همان خلبان جیغ و سوت و کف خواهند زد!

-در اینکه در عملیاتى نگهداشتن هواپیماهایمان با توجه به تحریمهاى ظالمانه غرب، مشکل داریم شکى نیست اما این مشکل همه ایران است. مشکل خلبان و مهندس و مهماندار و مسافر به تنهایى نیست. آیا درست است که به خاطر تأخیر یک پرواز، از هواپیما پیاده نشوید؟ وقت مسافران در پرواز بعدى اهمیت ندارد؟ راه اعتراض در نمایش بى فرهنگى نیست. ایمنى حرف اول و آخر صنعت هوانوردى را مى زند و حتى اگر ١٠ سال هم درون هواپیما بنشینید، این وضع تغییر نخواهد کرد. علل ریشه اى این مشکلات را پیدا کرده و به آنها اعتراض کنید، از راه درست اعتراض کنید و اندکى در فرهنگ مسافرت هوایى تأمل نمایید.

flight2ریختن برنج و انواع و اقسام زباله در کف هواپیما نیز تقصیر خلبان و مهماندار و مهندس است؟ نشستن سر جاى دیگران و بلند نشدن چطور؟ نوشتن شماره تلفن براى مهماندار چطور؟ نوشتن یادگارى روى صندلى و بدنه داخلى هواپیما چطور؟ پرتاب کش به سمت مهمانداران چطور؟ تیغ کشیدن روى روکش صندلى ها چطور؟ - بضاعت فعلى صنعت حمل و نقل هوایى ما همین است. نیجریه و کشورهاى فقیر افریقایى هم هواپیماهاى با سن بالا و تأخیر زیاد دارند، اما کجا این حرکات را مى کنند؟ چه کسى دیده که در افریقا مسافران، خلبان یک هواپیما را دنبال کنند؟

اندکى تأمل کنیم و همت عمومى ملت عزیز ایران را به کار بسته تا فرهنگى غنى و بی نقص در مسافرت هوایى ایجاد نماییم.

بنده از همه کروى پروازى، اعم از خلبان و مهماندار و همچنین پرسنل محترم مهندسى و خدمات فرودگاهى و زمینى بابت همه بى مهرى ها عذرخواهى کرده و مسافران محترم را دعوت به ترویج فرهنگ صحیح به تعداد اقلیتى که صنعت هوانوردى را زیر سؤال مى برند، مى نمایم. هر اشتباهى از مسافر هواپیما را ، مسافران دیگر به او گوشزد کنند و با فرهنگ غلط هوانوردى مبارزه نمایند. والسلام انتهای پیام/

ارسال نظر