|

برش صندلی توسط مسافر

در تصویر مشاهده می‌کنید که صندلی توسط مسافر برش خورده است.

ارسال نظر