|

مقررات ایران برای مقابله با کرونا سخت‌گیرانه‌تر از ایکائو است
از اجرای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در هواپیما دست برنمی‌داریم

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی گفت: سازمان هواپیمایی کاری با عدم رضایت مدیران ایرلاین‌ها از اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ندارد و معتقدیم آن چیزی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ می‌کند برای ما قانونی است و تا زمانی که این مقرره از سوی نهادهای مذکور لغو نشود از اجرای آن دست برنمی‌داریم.

حسن خشخو، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خواسته ایرلاین‌ها مبنی بر حذف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در هواپیما و لغو پذیرش مسافر با 60 درصد ظرفیت هواپیما اظهار داشت: بارها وزارت بهداشت و بازرسان این حوزه اعلام و اذعان کرده‌اند که پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش هوایی به دقت رعایت و پایش می‌شود و یکی از محیط‌هایی که اهتمام ویژه به این موضوع دارد، صنعت هوانوردی است.

وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی است و از دو مقرره پیروی می‌کند. یکسری از مقررات منبعث از استانداردها و ابلاغیه‌های بین المللی است و یکسری از این مقررات مانند تمام کشورها که یکسری قوانین داخلی را به اجرا می رسانند، مقررات داخلی است.

رییس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی افزود: گفته نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه در ایرلاین های دنیا بحث فاصله‌گذاری اجتماعی داخل هواپیما و پذیرش مسافر  براساس 60 درصد ظرفیت هواپیما رعایت نمی‌شود درست است اما در هیچ یک از قوانین بین المللی هم نیامده که در این شرایط کشورها مرزهای هوایی را بر روی هم ببندند اما می‌بینیم که این تصمیم گرفته شده و برخی از مقرراتی که در سایر کشورها برای مقابله با شیوع کرونا به اجرا می‌رسد در بخش هوایی کشورمان اعمال نشد.

خشخو با بیان اینکه مقررات داخلی تصمیماتی است که کشورها به فراخور شرایط به اجرا می‌رسانند، گفت: در ایران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تصمیمات سختگیرانه‌تری نسبت به استانداردهای ایکائو و سازمان جهانی بهداشت گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی با بیان اینکه بحث رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما در راستای تصمیماتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ کرده به اجرا می‌رسد، اظهار داشت:  این تصمیم در کارگروه مذکور مصوب و به نماینده دولت در صنعت هوایی ابلاغ شد. سازمان هواپیمایی هم وظیفه اجرای این مقررات و پایش آن را دارد تا به امروز هم رویه جدی برای اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان هواپیمایی کاری با عدم رضایت و عدم خوشحالی مدیران ایرلاین ها از اجرای این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ندارد و آن‌ها هم اعتراض خود را اعلام کرده‌اند، گفت: معتقدیم آن چیزی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ می کند برای ما قانونی است که باید به اجرا برسانیم و تا زمانی که این مقرره از سوی نهادهای مذکور لغو نشود از اجرای آن دست برنمی‌داریم.

خشخو افزود: ممکن است شرکت‌های هواپیمایی همانطور که مکاتبات رسمی با ریاست جمهوری و نهادهای دیگری انجام داده‌اند تمایلی برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی در هواپیماها نداشته باشند اما سازمان هواپیمایی اعتقاد بر اجرای فاصله گذاری اجتماعی بین مسافران در داخل هواپیما دارد.

رییس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی تاکید کرد: سازمان هواپیمایی در تصویب تمام موضوعات مرتبط با صنعت هوانوردی در رابطه با اجرای اقدامات مبارزه مبارزه با کرونا نقش دارد و تصمیم‌گیر است اما اختیار لغو این تصمیمات را ندارد.

منبع: ایلنا

ارسال نظر