|

تحویل پنجمین A220 ایر کانادا

شرکت هواپیمایی حامل پرچم کانادا؛ ایر کانادا پنجمین A220 خود را از ایرباس تحویل گرفت.

رجیستر این هواپیما C-GJXW است و در بدو ورود به ناوگان ایر کانادا پروازهای داخلی خود را آغاز کرده است. اولین پرواز این هواپیما در روزهای آینده بین تورنتو و کالگری انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر