|

انجام ۱۸۰۰ پرواز در هفته توسط گروه لوفت‌هانزا

بنا به اطلاعیه گروه لوفت‌هانزا، این گروه قصد دارد پروازهای خود را تا پایان ماه ژوئن به ۱۸۰۰ پرواز هفتگی برساند.

بخش وسیعی از ناوگان شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا از اوایل ماه مارس به علت کاهش سفرهای هوایی زمینگیر شدند.

دیگر ایرلاین‌ها همچنین در حال از سرگیری پروازها از ماه آینده هستند.

شرکت هواپیمایی اتریش از هفتم ژوئن و بروکسل ایرلاینز از پانزدهم ژوئن پروازهای خود را آغاز خواهند کرد؛ لازم به ذکر است که شرکت‌های ذکر شده همگی زیرمجموعه گروه لوفت‌هانزا پرواز می‌کنند.

ارسال نظر