|

تعدیل نیرو در شرکت هواپیمایی عمان‌

عمان‌ایر قرارداد صدها تن از کادر پرواز خود را فسخ کرد این کار درحالی اتفاق افتاد که بسیاری از آن‌ها در خارج از عمان حضور داشتند.

این امر فقط چند روز پس از اطلاعیه این شرکت مبنی بر لغو کلیه پروازهای مسافربری تا اطلاع ثانوی انجام شد‌.

تعدادی از خلبانان این شرکت نیز اخطار قطع همکاری دریافت کرده‌اند.

فسخ قراردادها بصورت دائمی بوده، حقوق ۲۶ روز خدمه پرواز پرداخت می‌شود اما پس از پایان پرداخت این دستمزدها، همکاری مجددی صورت نخواهد گرفت.

مانند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی، عمان‌ایر ترکیبی از خدمه عمانی و خارجی را در استخدام خود دارد. مشخص نیست که چه تعداد از کادر اخراج شده خارجی و چه تعداد عمانی هستند./سیمپل‌ فلایینگ 

 

ارسال نظر