|

زمینگیری کل ناوگان ایزی‌جت تا پایان ژوئن

شرکت هواپیمایی اقتصادی ایزی‌جت که در انگلستان مرکزیت دارد برای مدت زمان حداقل دو ماه کل ناوگان ۳۴۴ فروندی خود را زمینگیر خواهد کرد.

این شرکت که بیشتر به مقاصد اروپایی پرواز می‌کند، به علت محدودیت‌های پروازی که توسط دولت‌‌ها اعمال شده و همچنین کاهش پروازها این تصمیم را اتخاذ کرده است.

 ۴۰۰۰ کارمند این شرکت نیز برای دو ماه از کار تعلیق شدند اگرچه که بر اساس طرح حفاظت از شاغلین دولت انگلستان این کارمندان در زمانی که کار نمی‌کنند ۸۰٪ از میانگین حقوق خود را  دریافت خواهند کرد.

این شرکت هواپیمایی ارزان قیمت طی چند هفته گذشته با همکاری دولت انگلستان صدها پرواز را انجام داده است و بیش از ۴۵۰۰۰ مسافر را به کشورهای خود بازگردانده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که در حال حاضر تاریخ مشخصی برای شروع مجدد پروازهای تجاری وجود ندارد اما به محض تغییر اوضاع برنامه این شرکت نیز، به روزرسانی خواهد شد.

 

ارسال نظر