|

صدور مجوز استفاده از ماسک و دستکش برای خدمه هواپیمایی تایوان

تایوان در مقابله با بحران فعلی و تهدیدات صنعت هواپیمایی کاملا موفق عمل کرده است. 

مرکز فرماندهی اپیدمی تایوان (CECC) با استفاده از ماسک و دستکش را برای محافظت خدمه پرواز الزامی کرد.

خدمه پرواز اجازه دارند از ماسک‌ جراحی، عینک، لباس محافظ و دستکش استفاده کنند.

پیش از این مسافران هواپیمایی‌های تایوانی مجاز شدند که مواد ضدعفونی‌کننده خود را وارد هواپیما کنند.

ارسال نظر