|

کاهش مسافران فرست کلاس آلاسکا

شرکت‌های هواپیمایی درصدد انجام اقداماتی جدید در خصوص فاصله بین مسافران هستند، در این زمینه هواپیمایی آلاسکا از ابتدای آوریل پذیرش مسافران فرست کلاس را کاهش خواهد داد.

این امر به منظور ایجاد فاصله کافی میان مسافران در جهت جلوگیری از انتقال کووید-۱۹ است.

پیش از این آلاسکا بر تغییر خدمات خود متمرکز شده بود که شامل حذف وعده‌های غذایی، امتناع از پر کردن مجدد لیوان‌های استفاده شده و اجازه استفاده از ماسک و دستکش به مهمانداران است.

 

ارسال نظر