|

بویینگ ۷۶۷ شرکت هواپیمایی SkyTaxi در حال پرواز از وارسا به شانگهای چین، برای انتقال تجهیزات پزشکی کمکی چین به لهستان

ارسال نظر