|

شرکت هواپیمایی ویزایر پروازهای گرجستان و آلبانی را لغو کرد

ویز ایر اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های مسافرتی، پروازها به گرجستان و آلبانی را متوقف خواهد کرد. این تعلیق‌ها از تاریخ ۲۳ مارس به اجرا در خواهند آمد.

از اواخر ماه فوریه، این شرکت هواپیمایی اقتصادی در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا پروازهای بین‌المللی خود را کاهش می‌دهد.

اکنون این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که دو کشور دیگر در لیست تعلیق قرار خواهند گرفت. ویزایر دیگر به آلبانی یا گرجستان پرواز نخواهد داشت. این تعلیق تا ۲۰ آوریل برقرار است.

 

ارسال نظر