|

خطوط هوایی نیوزلند مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار کمک‌هزینه از دولت خود دریافت می‌کند

این مبلغ برای کمک به شرکت هواپیمایی است تا اثرات سو ویروس کرونا را کاهش دهد.

شرکت هواپیمایی نیوزیلند مجبور شده است ظرفیت قابل توجهی از پروازهایش را کاهش دهد که شامل تعلیق پروازها به لندن، شیکاگو، هوستون، بالی و ... است.

با این حال، این شرکت پروازهای بین اوکلند و لس آنجلس را حفظ خواهد کرد.

 

ارسال نظر