|

هواپیمایی آفریقای جنوبی به دلیل شیوع ویروس کرونا پروازهای بین‌المللی خود را متوقف می‌کند

این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که این اقدام بخشی از وظیفه خود برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا است. 

این تعلیق پروازهای بین‌المللی که تا تاریخ ۳۱ مه ادامه خواهد داشت، اثر مهمی بر آینده شرکت خواهد گذاشت.

 

ارسال نظر