|

شرکت هواپیمایی ایزی‌جت بخش عمده‌ای از ناوگانش را زمینگیر می‌کند

 این عملیات از سه شنبه ۲۴ مارس انجام می‌شود اگرچه پروازهایی برای بازگرداندن شهروندان خارج از کشور انجام خواهد شد.

رایان‌ایر نیز دو روز پیش اطلاعیه مشابهی را منتشر کرد.

شرکت‌های ایزی‌جت و رایان‌ایر جز شرکت‌های هواپیمایی اقتصادی (boudget airlines) هستند که از هزینه‌های اضافی پرواز مثل کترینگ 

 

ارسال نظر