|

شرکت هواپیمایی ویرجین‌استرالیا تمامی پروازهای بین‌المللی را متوقف می‌کند

ویرجین‌استرالیا تصمیم دارد کلیه ناوگان بین‌المللی خود را زمینگیر کرده بنابراین تمام مسیرهای پروازی بین‌المللی این شرکت از پایان ماه مارس تعلیق خواهد شد. 

این شرکت ظرفیت داخلی خود را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد تا از ضررهای مالی ناشی از ویروس کرونا جلوگیری کند. 

این شرکت انتظار دارد که پروازها از ژوئن سال 2020 به حالت عادی برگردد.

 

ارسال نظر