|

تصاویر ثبت شده از فرودگاه وین ناوگان هواپیماهای زمینگیر شده خطوط هوایی اتریش را نشان می‌دهد.

هواپیمایی اتریش از امروز عصر تمام پروازهای خود را تا ۲۸ مارس به تعلیق درآورده است.

photo_2020-03-18_12-33-57

photo_2020-03-18_12-33-44

ارسال نظر