|

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت:

منابع اعتباری «صندوق‌ حمل و نقل هوایی» ‌تأمین نشد
چالش در ‌نقدینگی ایرلاین‌ها

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه ‌منابع اعتباری صندوق توسعه حمل و نقل هوایی ‌تأمین نشد، گفت: شرکت‌های هواپیمایی مدام برای توسعه و تهیه قطعه به نقدینگی نیاز دارند و این صندوق می‌توانست مشکل شرکت‌ها را تا اندازه‌ای رفع کند.

مقصود اسعدی سامانی درباره آخرین جزئیات صندوق توسعه حمل و نقل هوایی اظهار داشت: منابع اعتباری لازم برای برای این صندوق هنوز تأمین نشده‌ و صندوق شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: موضوع تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل هوایی از آن منظر مطرح شد تا با استفاده از این ظرفیت، ‌ایرلاین‌های داخلی بتوانند نقدینگی و سرمایه مورد نیاز خود را با سود مناسب و منطقی و در همین صنعت حمل و نقل هوایی‌ تأمین کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: وجود صندوق توسعه حمل و نقل هوایی موجب می‌شود شرکت‌‌های هواپیمایی دیگر نیاز نداشته باشند بابت تأمین نقدینگی به عنوان مثال در قالب استفاده از نقدینگی چارترکننده، صندلی هواپیما که تولیدات شرکت‌‌های هواپیمایی محسوب می‌شود‌، پیش‌‌فروش کنند.

اسعدی سامانی اضافه کرد: نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی در کنار اینکه برای تأمین ناوگان هم استفاده می‌شود در حوزه تأمین قطعات هواپیما برای آنها حیاتی است به هر حال تأمین قطعه یکی از الزامات شرکت‌‌های هواپیمایی است که در شرایط تحریم پرهزینه‌تر نیز است.

وی اظهار داشت: در صورت فعال شدن صندوق توسعه حمل و نقل هوایی‌ و تأمین نقدینگی و سرمایه برای شرکت‌های هواپیمایی، پروازهای شرکت‌ها به صورت منظم، برنامه‌ای و سیستمی می‌شود؛ این موجب شکل‌گیری اقتصاد مناسب در صنعت حمل و نقل هوایی و برگشتن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های حمل و نقل هوایی، به خودِ شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: این منابع قطعاً پس از تحقق، برای توسعه ناوگان شرکت‌های هواپیمایی، تهیه به‌موقع قطعه، منظم شدن پروازها و غیره به کار گرفته می‌شود.

اسعدی سامانی با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی صندوق توسعه حمل و نقل هوایی بر عهده دولت است، اضافه کرد:  ‌‌آیین‌نامه صندوق در هیأت دولت تصویب شده است.

منبع: فرس

ارسال نظر