|

مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی در پرواز

اخراج مهماندار شرکت هواپیمایی کانتاس

یکی از مهمانداران شرکت هواپیمایی کانتاس استرالیا که در اکتبر 2018 به علت زیاد از حد بودن مقدار الکل در خونش از کار برکنار شده بود برای بازگشت مجدد به کارش با ممنوعیت مواجه شد.

یکی از مهمانداران شرکت هواپیمایی کانتاس استرالیا که در اکتبر 2018 به علت زیاد از حد بودن مقدار الکل در خونش از کار برکنار شده بود برای بازگشت مجدد به کارش با ممنوعیت مواجه شد.

این زن که مهماندار قسمت بیزینس و فرست کلاس پرواز سیدنی-ژوهانسبورگ هواپیمایی کانتاس بود پس از مثبت شدن تست تنفسش از کار برکنار شد.

این زن در چندین  دادگاه نسبت به اخراج شدن خود اعتراض کرد، اما اعتراض او قابل قبول هیچکدام از دادگاه‌ها نبوده است.

این زن اعلام کرده که در میانه پرواز و ساعات انتهایی پرواز اقدام به مصرف نوشیدنی الکلی کرده است، این کار در آشپزخانه(Galley) جلویی هواپیما انجام شده و هیچکدام از همکاران او در محل حضور نداشته‌اند تا مانع از انجام این کار شوند.

پس از مثبت شدن تست تنفس، این مهماندار توسط شرکت هواپیمایی کانتاس به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های ایمنی شرکت اخراج شد اما وی زیر بار این حکم نرفته و بارها به شرکت‌ هواپیمایی شکایت کرده است و درخواست بازگشت به کار خود را داشته است که با جواب منفی روبه رو شده است.

براساس دستورالعمل‌های بین‌المللی وجود مقداری الکل در خون خدمه پرواز ممنوعیتی ندارد اما بیش از حد مجاز بودن این مقدار باعث ابطال گواهینامه‌های پزشکی و پروازی او خواهد شد.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر