|

پیام تشکر آقاى موسوی، مدیرعامل ایران ایرتور از خلبان و مهمانداری که جان یک مسافر را نجات دادند.

ارسال نظر