|

با حکم آقاى منصور محمدی ، مدیر عامل شرکت هواپیمایی #کاسپین ، آقای علیرضا خانجانی به سمت سرپرست معاونت عملیات این شرکت منصوب گردیدند.

ارسال نظر