|

طی حکمی ازسوی آقاى والى اویسی مدیرعامل هواپیمایی #ساها، آقای کامبیز بابایی نعمتی (مدیرعامل اسبق هواپیمایی آسمان)  بسمت معاون بازرگانی ساها منصوب گردید.

ارسال نظر