ورود به سایت
ثبت‌نام

پایان برگزاری دوره سه روزه human factor براى پرسنل خدمات فرودگاهی در کیش ایر

پایان برگزاری دوره سه روزه human factor براى پرسنل خدمات فرودگاهی در کیش ایر در راستای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات عوامل انسانى با حضور روسای ایستگاهها

 

ارسال نظر