|
  • آمار سازمان هواپیمایی کشوری

    بر اساس آمار رسمی سازمان هواپیمایی در آذرماه ۹۸ تابان، سپهران، زاگرس و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تاخیرات…

شرکت های هواپیمایی