|

در اسفند ماه 97

جابجایی بیش از سه میلیون و 600 هزار مسافر

آمار شاخص‎های هوانوردی اسفند 97، از جابجایی بیش از سه میلیون و 600 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد.

طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در اسفند 97، با انجام 28976 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 35 میلیون و 841 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همین اساس در اسفند 97، فرودگاه مهرآباد با 10026 فروند بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 238 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 4021 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 613 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی (ره) با 3169 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 492 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش نزدیک به 10 میلیون و 312 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به هشت میلیون و 804 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون و 911 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای اسفند 97، نشست و برخاست 24323 فروند هواپیما است که طی آن بیش از دو میلیون و 929 هزار مسافر و بیش از 21 میلیون و 766 هزار کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار ، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3298 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 515 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2069 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به 204 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 542 کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای بین‎المللی اسفند 97، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 4653 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 679 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 14 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست بیش از 3104 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 489 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون و 241 هزار کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 723 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 98 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 890 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 307 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش 36953 مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 834 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر