|

کاهش طول برخی مسیر‌های هوایی داخلی صرفه‌جویی روزانه میلیاردها تومان سوخت هواپیما

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به کاهش طول برخی مسیرهای هوایی داخلی گفت: کاهش زمان سفر هوایی، کاهش مصرف سوخت، افزایش رضایت خلبان‌ها و صرفه‌جویی روزانه میلیاردها تومان سوخت هواپیما، از مزایای آن است.

رحمت‌الله مه‌آبادی با بیان اینکه‌ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، خدمات ناوبری و فرودگاهی ارائه می‌دهد، بیان کرد: مدیریت، نگهداری و توسعه فرودگاه‌ها، سامانه‌های هوانوردی‌ و مدیریت ترافیک هوایی کشور به عنوان مهمترین ارکان زیرساختی این صنعت در جمهوری اسلامی ایران بر عهده شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

وی با بیان اینکه در کل صنعت حمل و نقل هوایی سه رکن اساسی دارد، اظهار داشت: یک رکن این صنعت رهبر زنجیره ارزش است که شرکت‌های هواپیمایی هستند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: شرکت هواپیمایی برای پرواز به زیر‌ساخت، سامانه‌های کمک ناوبری هوایی و فرودگاه نیاز دارند که در قالب مجموعه شرکت فرودگاه‌ها به عنوان رکن دوم این صنعت محسوب می‌شوند.

مه‌آبادی ادامه داد: کل این مجموعه، شامل رهبر زنجیره‌ ارزش و زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هایی باید براساس استانداردهایی مدیریت شود، که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رکن سوم این کار را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه سازمان هوایی کشوری چندین مأموریت دارد، اضافه کرد:‌ نظارت بر حسن اجرای استانداردها و حفاظت از منابع مصرف‌کنندگان ‌برعهده ناظر داخلی و بین‌المللی (سازمان هواپیمایی و ایکائو) است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه اگر گواهینامه فرودگاهی صادر نشود پرواز در آن فرودگاه انجام نمی‌شود، اضافه کرد: آزمایش‌ها از فرودگاه‌ها توسط هواپیمای وارسی پرواز (‌فلایت‌چک) از فرودگاه‌ها انجام‌ و گزارش آن به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: در این راستا هماهنگی ارکان صنعت حمل و نقل هوایی منجر به حصول موفقیت‌های زیادی در این صنعت شده است.

* کاهش مسیرهای هوایی و صرفه‌جویی روزانه میلیاردها تومان سوخت هواپیما‌

مه‌آبادی با اشاره به‌ پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه هوانوردی توسط متخصصان داخلی نظیر کاهش طول مسیرهای هوایی، اضافه‌ کرد: این پیشرفت‌ها‌ در حوزه شبکه هوانوردی، منجر به کاهش زمان سفر هوایی، کاهش مصرف سوخت، افزایش مدت زمان استفاده قطعات تایمی هواپیما و بهره‌وری بیشتر، افزایش رضایت خلبان‌ها و خصوصاً صرفه‌جویی روزانه میلیاردها تومان در هزینه سوخت هواپیماها شده است‌.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین از تحولات قانونی ایجاد شده در حوزه صنعت فرودگاهی، به عنوان یکی از مهمترین موفقیت‌ها در چند سال اخیر این صنعت ‌یاد کرد و گفت: همه این موفقیت‌ها در حوزه فرودگاهی و ناوبری در‌ شرایط تحریم حاصل شده است.

منبع : فارس

ارسال نظر