|

گزارش ENAC نشان می‌دهد:

جایگاه فرودگاه‎های کشور در سال ۲۰۱۷ در خاورمیانه و آفریقا/ فرودگاه مهرآباد در رتبه هشتم اعزام و پذیرش مسافر

آمار تحلیلی بولتن گروه تحلیل‎گران ENAC نشان می‎دهد که فرودگاه مهرآباد به عنوان پرترافیک ترین فرودگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در شاخص اعزام و پذیرش مسافر در رتبه هشتم فرودگاه‎های خاورمیانه و قاره آفریقا قرار داشته است.

طبق تحلیل ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، براساس بولتن منتشر شده توسط گروه تحلیل‎گرانENAC، در میان ۴۶ فرودگاه از ۲۵ کشور که دارای بالاترین رتبه در حوزه منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا ‎هستند، فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه هشتم، فرودگاه مشهد با اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه چهاردهم، فرودگاه امام خمینی (ره) با اعزام و پذیرش بیش از هشت میلیون و ۸۵۰ هزار مسافر در جایگاه هجدهم، فرودگاه شیراز با اعزام و پذیرش بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه سی و یکم و فرودگاه اهواز با اعزام و پذیرش بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در جایگاه سی و پنجم قرار گرفته‎اند.

این آمار نشان می‎دهد که در شاخص اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مهرآباد نسبت به سال ۲۰۱۶، هفت درصد، فرودگاه مشهد چهار درصد، فرودگاه امام خمینی (ره) ۱۳ درصد، فرودگاه شیراز هفت درصد و فرودگاه اهواز ۱۰ درصد رشد داشته‎اند.

همچنین در شاخص نشست و برخاست هواپیما، فرودگاه مهرآباد با نشست و برخاست بیش از ۱۴۲ هزار فروند هواپیما در جایگاه نهم، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست نزدیک به ۷۳۵۰۰ فروند در جایگاه بیست و چهارم، فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست بیش از ۵۸ هزار فروند در جایگاه بیست و هفتم، فرودگاه شیراز با نشست و برخاست بیش از ۳۳۸۵۰ فروند در جایگاه چهل و سوم و فرودگاه اهواز با نشست و برخاست نزدیک به ۲۴۵۰۰ فروند در جایگاه پنجاهم قرار گرفته‎اند.

در این شاخص نیز فرودگاه مهرآباد نسبت به سال ۲۰۱۶، هفت درصد، فرودگاه مشهد پنج درصد، فرودگاه امام خمینی(ره) ۹ درصد، فرودگاه شیراز ۹ درصد و فرودگاه اهواز سه درصد رشد داشته‎اند.

این آمار نشان می‎دهد که در شاخص ارسال و پذیرش بار و پست، فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶۴ هزار تن در جایگاه هفدهم، فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از ۱۲۰ هزار تن در جایگاه بیستم، فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از ۹۴ هزار تن در جایگاه بیست و سوم، فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش نزدیک به ۳۳ هزار تن در جایگاه سی و یکم و فرودگاه کیش با ارسال و پذیرش بیش از ۳۲ هزار تن در جایگاه سی و دوم قرار گرفته‎اند.

در این شاخص نیز فرودگاه امام خمینی (ره) نسبت به سال ۲۰۱۶، ۱۱ درصد، فرودگاه مهرآباد هشت درصد، فرودگاه مشهد هشت درصد، فرودگاه شیراز هفت درصد و فرودگاه کیش پنج درصد رشد داشته‎اند.

منبع:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر