|

در اولین روزکاری مدیرکل جدید فرودگاه مهرآباد

دیدار امیرمکری و مرادی

تاکید امیرمکری بر ساماندهی تاکسی ها و برطرف کردن گره های ترافیکی فرودگاه مهرآبادرییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در دیدار با فرمانده پلیس فرودگاه های کشور بر حل معضل مسافرکش های غیرمجاز برای کاهش ترافیک در مقابل ترمینال ها و نیز محوطه ورودی پاویون های فرودگاه مهرآباد تاکید کرد.

تاکید امیرمکری بر ساماندهی تاکسی ها و برطرف کردن گره های ترافیکی فرودگاه مهرآبادرییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در دیدار با فرمانده پلیس فرودگاه های کشور بر حل معضل مسافرکش های غیرمجاز برای کاهش ترافیک در مقابل ترمینال ها و نیز محوطه ورودی پاویون های فرودگاه مهرآباد تاکید کرد.

سیاوش امیرمکری در این دیدار که در اداره کل فرودگاه مهرآباد و به میزبانی ابراهیم مرادی مدیرکل جدید این فرودگاه صورت گرفت، به بررسی مسایل و مشکلات فرودگاه مهرآباد در حوزه انجام پروژه ها و نظارت مستمر بر حسن انجام کار با رعایت استانداردهای لازم پرداخت و بر اصلاح هندسی محاوط فرودگاهی به منظور کاهش ترافیک و همچنین اصلاح ورودی و خروجی ترمینال ها به منظور کاهش ایستایی مسافران و تسریع در اعزام و پذیرش مسافران تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت ترمینال ها برای پیک پروازهای صبحگاهی و در نظر گرفتن تدابیر لازم برای برطرف کردن معضل ایستایی مسافران با افزایش گیت ها تاکید کرد و به ارایه راهکارهایی در خصوص کاهش ایستایی و تسهیل در تردد و در نهایت جلوگیری از تاخیرهای احتمالی پروازها پرداخت.

وی گفت: باید این معضلات مطالعه و بررسی شود و اگر لازم است برای افزایش امکانات و تجهیزات بازرسی یا تغییر هندسی درب های ورود و خروج اقدام شود. همچنین باید برای حل معضل مسافرکش های غیرمجاز وکاهش ترافیک در مقابل ترمینال ها و حتی محوطه ورودی پاویون های فرودگاه مهرآباد چاره اندیشی شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر