|

با حکم سیاوش امیرمکری:

مدیرکل جدید فرودگاه بین‌المللی مهرآباد منصوب شد

با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ابراهیم مرادی به عنوان راهبر و مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد منصوب شد.

 انتصاب ابراهیم مرادی، عضو هیات مدیره و راهبر توسعه مدیریت و منابع شرکت به عنوان راهبر و مدیرکل فرودگاه مهرآباد با حفظ پست سازمانی انجام شده است.

سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در ابلاغ انتصاب مرادی تاکید کرده است: موقعیت فرودگاه مهرآباد با پیشینۀ تاریخی آن به عنوان مهم ترین و پرترافیک ترین فرودگاه از شبکه فرودگاهی کشور از یک طرف و همچنین موقعیت راهبردی آن در پایتخت کشور با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و صنعتی مترتب بر آن محوریت و جایگاه خاصی را به آن بخشیده و در همین راستا  مطالبات ویژه ای برای ارتقاء سطح ، جایگاه و خدمات را به وجود آورده است.

از جمله ماموریت های اصلی مرادی در انتصاب جدید می توان به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی و هوانوردی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی و هماهنگی مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی – امنیتی و دیگر مجموعه های مرتبط با خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش مهارت‌ها و بهبود شرایط کاری سرمایه انسانی متخصص ضمن تأکید بر شناسایی  و به کارگیری نیروهای مستعد و جوان با هـدف همتا پروری و کادر سازی، نگهداری اصولی زیر ساخت های موجود و بهره برداری مؤثر و اقتصادی از ظرفیت‌های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و پیگیری برای وصول به موقع درآمدها، کاهش هزینه‌ها و رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت، تهیه و تصویب طرح جامع فرودگاه و تلاش و پیگیری مجدانه به منظور توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز بر اساس طرح مذکور اشاره کرد.

وی همچنین مامور برنامه ریزی لازم برای تصویب طرح های میان مدت و بلند مدت با تاکید بر ایجاد آمادگی لازم و دائم فرودگاه به عنوان مرکز حیاتی و امداد رسانی در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه،  پیگیری لازم جهت اجرای برنامه های مربوط به بازسازی باند 29 چپ، ساخت ترمینال بزرگ فرودگاه، توسعه عوامل میدان پروازی و محاوط فرودگاهی و ایجاد تسهیلات لازم در لندساید فرودگاه، با هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تعامل مؤثر با واحدهای محترم نظامی و انتظامی (به گونه‌ای که ضمن تسهیل مأموریت نیروهای فوق الذکر، امکان گسترش فرودگاه و توسعه پروازهای مسافری و تجاری از مناطق مختلف میسر شود) شده است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر