|

توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه مشهد

تاکید اسفندیاری بر تسریع در توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد

عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در محل پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه مشهد، از نزدیک بر روند اجرای کار نظارت و بر همت والا برای تسریع در اجرای پروژه، بر اساس زمانبندی تعریف شده تاکید کرد.

حسین اسفندیاری، عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به همراه حسین صادقی، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی و محمدرضا زحمتکشان، سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها از پروژه های اجرایی شهید هاشمی نژاد فرودگاه مشهد بازدید کرد.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران با حضور در محل پروژه طرح توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه مشهد از نزدیک بر روند اجرای کار نظارت و بر همت والا برای تسریع در اجرای پروژه بر اساس زمانبندی تعریف شده تاکید کرد. با اجرایی شدن این پروژه حدود 12 هزار مترمربع به فضای ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اضافه خواهد شد.

این پروژه در فاز ابتدایی در دو طبقه با کاربری ترمینالی احداث می شود و طبقه های همکف و طبقه اول این ساختمان به ترمینال پروازهای داخلی فعلی متصل خواهند شد.

همچنین اسفندیاری در نشستی با حضور پیمانکاران و مشاوران پروژه در دفتر مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی، به بررسی وضعیت پروژه های ساخت فرودگاه گناباد و احداث ساختمان سپاه پرداخت.

ارسال نظر