|

امیرمکری عنوان کرد:

برنامه ریزی برای به حداقل رساندن تامین نیازهای تجهیزاتی فرودگاه‌ها از خارج کشور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از برپایی نمایشگاه معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی به عنوان فرصتی مغتنم برای تامین نیازهای تجهیزاتی فرودگاه‌ها از توان داخلی یاد و اظهار امیدواری کرد: تامین نیازهای تجهیزاتی و ناوبری فرودگاه ها از خارج کشور به حداقل برسد.

سیاوش امیرمکری در حاشیه افتتاح نمایشگاه و رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی  با اشاره به اینکه شرکت فرودگاه‌ها، عهده دار مدیریت 53 فرودگاه در کشور است، گفت: در تولید عمده تجهیزات فرودگاهی و ناوبری کشور از به روز ترین فناوری‌ها استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود شرایط خوبی برای تامین نیازهای حوزه فرودگاهی و هوانوردی از تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان فراهم شده است.

وی با اشاره به حمایت های خوب صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد: با توجه به تایید و حمایت صندوق می‌توانیم با اطمینان از توان شرکت‌های داخلی برای تامین نیازهای فرودگاه‌های کشور استفاده کنیم.

امیرمکری اظهار امیدواری کرد: بخش عمده تجهیزات مورد نیاز فرودگاهی و ناوبری کشور از داخل تامین و وابستگی به خارج کشور در این حوزه به حداقل برسد. 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر