|

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه

پیشرفت 40 درصدی عملیات بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از پیشرفت 40 درصدی اجرای طرح بهسازی عوامل پروازی در قالب افزایش دو برابری فضای اپرون، نوسازی باند اصلی و تبدیل تاکسی وی موازی به باند اضطراری خبر داد.

مجتبی بیاتی گفت: این پروژه با اعتبار اولیه از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حال اجراست که عملیات آن 20 آذر 96 شروع شد اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و نوسانات در قیمت مصالح با تاخیر روبرو بوده است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه همچنین گفت: اپرون فرودگاه کرمانشاه 36هزار مترمربع مساحت دارد و شامل چهار موقعیت پارک هواپیماست که با پایان طرح، ضمن بهسازی اپرون، فضای آن به 62 هزار مترمربع و گنجایش هشت موقعیت پارک می رسد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر