|

مدیر فرودگاه لامرد گفت:

پیشرفت 86 درصدی ساخت ترمینال جدید فرودگاه لامرد

مدیر فرودگاه لامرد با اشاره به پیشرفت 86 درصدی ساخت ترمینال جدید دو منظوره، از برنامه ریزی برای توسعه اپرون فرودگاه به میزان حدود 16 هزار مترمربع خبر داد.

پرویز میری گفت: مهمترین طرح در دست اجرای فرودگاه لامرد، پروژه تکمیل ترمینال و محوطه سازی است که شامل ساخت ترمنیال جدید دو منظوره برای پروازهای داخلی و خارجی با زیربنای 5500 مترمربع و محوطه سازی لندساید و ایرساید به میزان 24 هزار مترمربع است.

مدیر فرودگاه لامرد گفت: ساخت این پروژه سال 86 آغاز شد، در عین حال از سال 93 شاهد پیگیری جدی در تکمیل آن از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستیم. این طرح تاکنون 84 درصد پیشرفت فیزیکی و 60 درصد پیشرفت ریالی یافته و تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای آغاز مطالعات ساخت تکنیکال بلاک فرودگاه و نیز توسعه اپرون به میزان حدود 16 هزار مترمربع(دو برابر شدن تعداد استندهای پارک هواپیما و رسیدن به شش موقعیت) خبر داد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر