|

از مدیریت رسانه تا مستندسازی حرفه‌ای پروژه‌‌ها

معرفی توفیق‌ها و برنامه‌های روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها در همایش مدیران

سرپرست روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در گردهمایی مدیران ستادی و فرودگاهی به ارایه برنامه های خود برای توفیق هرچه بیشتر در اطلاع‌رسانی و معرفی فعالیت‌های مدیران در سطح رسانه‌ها پرداخت.

 عباس مسیبی، سرپرست روابط عمومی شرکت در همایش مدیران ستادی و فرودگاهی ، بر ضرورت برقراری ارتباط صمیمی و دوستانه با خبرگزاری‌های رسمی و محلی و رسانه ملی و نیز استفاده هرچه بیشتر از شبکه‌های مجازی تاکید کرد و گفت: ارسال منظم و برنامه‌ریزی شده اخبار به رسانه‌ها و پاسخگویی به رسانه‌ها و ارسال اخبار به جای حالت تدافعی و خنثی به اطلاع‌رسانی کارآمد و ارتباط موثرتر با رسانه‌ها کمک می‌کند.
مسیبی همچنین از مدیران فرودگاه‌ها خواست در مبحث تاخیرها و نقص فنی به مدیریت رسانه‌ها در این زمینه بپردازند تا افراد مسوول پاسخگو باشند.
وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مستندسازی حرف‌های از پروژه‌های در حال اجرا برای نمایش در رسانه ملی و ثبت تجربه‌ها برای مراجع ذیربط ستادی و نیز آموزش آیندگان تاکید کرد.
سرپرست روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از مدیران فرودگاه‌ها درخواست کرد که از فضاهای تبلیغاتی موجود در فرودگاه‌ها برای معرفی هرچه بیشتر فعالیت‌های شرکت استفاده کنند و از برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی شرکت و نیز طراحی و ساخت نرم افزار my airport خبر داد.
وی همچنین از برگزاری دو دوره آموزشی برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبر داد و گفت: به دنبال افزایش جلسه‌های مشترک با رسانه‌ها هستیم.

ارسال نظر