|

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:

هوانوردی عمومی با جدیت کامل پیگیری شود
تفویض اختیار به ۱۰ فرودگاه کشور کلید خورد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اجرای تصمیم های راهبردی در شرکت فرودگاه ها گفت: تفویض اختیار به ۱۰ فرودگاه کشور، فعال کردن موضوع هوانوردی عمومی به عنوان یکی از مباحث مهم در وزارتخانه و در سطوح عالی کشور از جمله این اقدامات است.

سیاوش امیرمکری در دومین جلسه هم اندیشی مدیران ستادی و فرودگاه های کشور با اشاره به انتخاب اعضای جدید هسته گزینش شرکت گفت: با انتخاب و معرفی اعضای هسته گزینش امیدواریم شاهد تحولات و تغییر نگرش و فرایندهای قابل قبول در این بخش باشیم.

وی به حفظ کرامت همکاران در امور گزینش و انتخاب اصلح تاکید کرد و افزود: امیدوارم در فضایی صمیمی و به دور از هر گونه نگاه خاص به انتخاب متخصصین متعهد برای شرکت بپردازیم.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه ها عنوان کرد: تصمیم های راهبردی در شرکت فرودگاه ها در حال اجرا است که می توان به تفویض اختیار به ۱۰ فرودگاه کشور، فعال کردن موضوع هوانوردی عمومی به عنوان بحث مهم در وزارتخانه و در سطوح عالی کشور اشاره کرد.

امیرمکری در ادامه به سه اقدام مهم شرکت فرودگاه ها اشاره کرد و گفت: پیگیری خرید هواپیمای فلایت چک دوم، بهره برداری از امکانات شعب مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی در فرودگاه های کشور در امر آموزش با مشارکت بخش خصوصی، پیگیری جهت اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری برای فعالیت های ایرتاکسی از مهمترین این اقدامات است.

وی در پایان گفت: با ورود هواپیمای دوم فلایت چک امکان فروش خدمات فلایت چک به سایر سازمان ها و کشورهای همسایه فراهم خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر