|

جابه‌جایی بیش از سه میلیون و 300 هزار مسافر

رشد 12 درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوایی در مهر ماه

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از جابه‌جایی بیش از سه میلیون و 300 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران طی مهر ماه سال جاری خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 12 درصد رشد نشان می‌دهد

 حمیدرضا سیدی عنوان کرد: این در حالی است که مهر 97، حدود دو میلیون و 944 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت جابه‌جا شده بود.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت همچنین از رشد شش درصدی در نشست و برخاست و افزایش هشت درصدی ارسال و پذیرش بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت خبر داد و گفت:  فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در مهر 98، با انجام 27 هزار و 487 فروند نشست و برخاست توانسته است حدود سه میلیون و 304 هزار مسافر را به همراه بیش از 25 میلیون و 211 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

به گفته وی، مهر 97، با انجام 25 هزار و 946 پرواز، بیش از 23 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت جابه جا شده بود.

وی افزود: در مهر ماه سال جاری با رشد اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های پرترافیک کشور روبرو بودیم به طوری که مهرآباد 10 درصد، مشهد 14 درصد، شیراز 9 درصد، اهواز شش درصد و اصفهان با هفت درصد رشد در جابجایی مسافر مواجه بودند.

سیدی به تشریح جزییات این آمار پرداخت و گفت: فرودگاه مهرآباد با 9900 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 203 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  5091 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 768 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه شیراز با 2321 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 240 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه پرترافیک کشور قرار دارد. همچنین فرودگاه اهواز با 1601 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 188 هزار مسافر در جایگاه چهارم و فرودگاه اصفهان با 1395 فروند نشست و برخاست و حدود 154 هزار نفر مسافر در جایگاه بعدی کشور است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی گفت: در جابه جایی بار نیز، فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هفت میلیون و 735 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و 820 هزار کیلوگرم بار، فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون و 361 هزار کیلوگرم بار، فرودگاه اصفهان با جابه جایی حدود یک میلیون و 304 هزار کیلوگرم و فرودگاه اهواز نیز با جابه جایی حدود یک میلیون و 260 هزار کیلوگرم در رتبه های بعدی جای دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای مهر 98، نشست و برخاست 25 هزار و 522 فروند هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون مسافر و بیش از 21 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است، افزود: در این آمار فرودگاه مهرآباد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4183 فروند نشست و برخاست حدود 633 هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود پنج میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 1978 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش حدود 203 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذیرش حدود یک میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

به گفته سیدی، جایگاه چهارم به فرودگاه اهواز با 1575 نشست و برخاست، حدود 186 هزار مسافر و حدود یک میلیون و 219 هزار کیلوگرم بار و جایگاه پنجم نیز به فرودگاه اصفهان با 1174 نشست و برخاست، بیش از 127 هزار مسافر و حدود 904 هزار کیلوگرم بار اختصاص دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی مهر 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 1965 فروند هواپیما است که طی آن حدود 238 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به چهار میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

به گفته سیدی، در این بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 908 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 135 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با میزبانی 343 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 37 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 883 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 221 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 26 هزار و 500 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود 400 هزار و 500 کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند. رتبه چهارم نیز به فرودگاه تبریز با 116 پرواز، بیش از 17 هزار مسافر و بیش از 300 هزار کیلوگرم بار و رتبه پنجم به فرودگاه کرمانشاه با 115 نشست و برخاست، جابه جایی حدود 3500 مسافر و ارسال حدود 13 هزار کیلوگرم بار اختصاص دارد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر