|

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت:

تحریم،کیفیت تجهیزات ساخت داخل را افزایش داد

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از ارتقای کیفیت محصولات و تجهیزات فرودگاهی ساخت داخل در دوران تحریم خبر داد و گفت:روزانه حدود ۸۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می شود.

سیاوش امیرمکری با بیان اینکه در بخش زیرساخت های فرودگاهی توانسته‌ایم با استفاده از توان داخلی با بخش زیادی از مشکلات ناشی از تحریم مقابله کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه مشاوران و پیمانکاران توانسته اند بخش زیادی از نیازهای ما را در حوزههای مختلف از جمله ساختمانها، سطوح پروازی و تجهیزات فرودگاهی مورد نیاز اعزام و پذیرش مسافر (تجهیزات ترمینالی، تسمه نقاله ها، آسانسور، ایربریج، دستگاه توزین بار و ...) و تأسیسات مورد نیاز و سیستم روشنایی تامین کنند.

وی افزود: تحریمها، سرعت تامین تجهیزات فرودگاهی از محل تولیدات داخل و کیفیت محصولات شرکتهای تولیدی ایرانی را با ایجاد رقابت، افزایش داده است.

تولید تجهیزات ناوبری هوایی در داخل

امیرمکری با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی برای تامین تجهیزات هوانوردی مورد نیاز فرودگاهها، توضیح داد: در سالهای گذشته با استفاده از ظرفیت پسابرجام توانستیم تجهیزات هوانوردی را در بخش های سیستمهای ارتباطی، کمک ناوبری، نظارتی (رادار) و امنیتی از کشورهای دیگر خریداری کنیم. پس از تحریم نیز با استفاده از ظرفیت داخلی و مشورت با دانشگاه های صنعتی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانستیم گام های بلندی را در جایگزینی خرید تجهیزات هوانوردی از منابع داخلی برداریم.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: بخش زیادی از تجهیزات هوانوردی مورد نیاز کشور با استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان داخلی در حال طراحی و ساخت است که از جمله آنها میتوان به سیستمهای رادار مد S، تجهیزات کمک ناوبری از جمله DME، سیستمهای روشنایی باند، سیستم های امنیتی و بازرسی و سیستم های برج موبایل اشاره کرد.

امیرمکری با تاکید بر اینکه باید در تامین تجهیزات هوانوردی توسط شرکتهای داخلی، استانداردهای بین المللی رعایت شود، گفت: متخصصان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و بخشهای ذی ربط با مد نظر قرار دادن استانداردهای بینالمللی توانستهاند با اعتماد به توان داخلی قراردادهای متعددی را با شرکتهای دانش بنیان منعقد کنند که در بازه زمانی شش ماه تا دو سال آینده بخش عمده تجهیزات این حوزه نصب و راه اندازی خواهد شد.

انجام خریدهای خارجی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا

وی با اشاره به اینکه شرکت فرودگاهها در سالهای گذشته بارها با تحریم مواجه شده است، ادامه داد: شرکت توانسته در سالهای گذشته در مقاطع مختلف عمده تجهیزات و نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز را از منابع مختلف خارج کشور یعنی کشورهای اروپایی، کانادا و شرق آسیا تامین کند.

امیرمکری افزود: در دوران برجام فضایی ایجاد شد که کشورهای منعقدکننده قرارداد با ما به تعهد خود عمل کردند و بخشی از نیازهای تجهیزاتی خود را تأمین کردیم؛ ولی در دوره جدید تحریمها کشورها در بخشی از مذاکره ها که اغلب مربوط به جذب سرمایه گذار در پروژههای توسعهای فرودگاه های اصلی کشور بود به تعهد خود عمل نکردند. در عین حال اکنون که با مشکل عمده تحریم و عدم ارائه خدمات از سوی کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آمریکا مواجه هستیم، توانسته ایم از توان داخلی به خوبی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین نیازهای خود استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ارائه خدمات به مسافران و شرکتهای هواپیمایی غیر نظامی است، عنوان کرد: تحریم و محدودکردن فعالیتهای این شرکت، خلاف قوانین بینالمللی است. بر اساس مصوبات ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی)، ارائه تجهیزات و قطعات هوانوردی اگر کاربرد دوگانه نداشته باشد نباید محدود شود.

امیرمکری افزود: آمریکا به طور مستقیم نمیتواند مانع تأمین تجهیزات فرودگاهی و هوانوردی ایران شود ولی با تحت فشار قراردادن کشورهای اروپایی و محروم کردن آنها از معامله با کشورش مانع انجام معامله با ایران شده که مبنای قانونی ندارد. اکنون ایران در مقایسه با کشورهای همسایه دارای تجهیزات مناسب و سطح مطلوب در کیفیت خدمات هوانوردی است و به نفع شرکت های هواپیمایی خارجی است که از آسمان ایران استفاده کنند.

انجام بیش از ۸۵ درصد نشست و برخاست هواپیماها تنها در ۸ فرودگاه کشور

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین گفت: حدود ۸۰ فرودگاه در کشور داریم که ۵۳ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه هاست؛ همچنین فرودگاههای امام خمینی(ره)، شرکت نفت، مناطق آزاد، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی نیز تحت مالکیت نهادهای دیگر فعالیت دارند و در مجموع ۵۵ فرودگاه کشور عملیاتی است. ناوبری هوایی این فرودگاههای غیر مالکیتی نیز بر عهده شرکت فرودگاههاست.

امیرمکری با تاکید بر اینکه عملیات فرودگاهها وابسته به تقاضای پرواز و وجود ناوگان هواپیمایی است، افزود: اکنون به دلیل کمبود ناوگان و یا عدم تناسب ناوگان موجود با نیازهای مناطق مختلف با موانعی در مسیر بهره برداری از فرودگاهها مواجه هستیم. ضمن اینکه میتوان به موانع دیگری از جمله مسائل فنی و عملیاتی اشاره کرد که با تأمین تجهیزات کامل تر میتوان اشکالهای موجود را برطرف کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد نشست و برخاست هواپیماها و ۸۸ درصد جابهجایی مسافر از هشت فرودگاه انجام می شود، عنوان کرد: در صورت تأمین ناوگان متناسب با مناطق مختلف می توان میزان استفاده از فرودگاهها را بهبود داد. اکنون از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور استفاده میشود که با تامین ناوگان متناسب و ایجاد شبکه پروازی میان مرکز استانها و پیرامون می توان استفاده از ظرفیت فرودگاه را افزایش داد.

تردد روزانه ۸۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران

امیرمکری با بیان اینکه روزانه حدود ۸۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام میشود، گفت: ایران دارای جایگاه ژئوپلیتیک است و مسیر خوب و کوتاهی برای پروازهای عبوری محسوب می شود. در عین حال به دلیل اینکه تنها کوتاهی مسیر تعیین کننده پروازهای عبوری نیست، شرکتهای هواپیمایی صرفه اقتصادی و هزینه مسیرهای عبوری را نیز در نظر می گیرند. کشور ما به دلیل ارایه خدمات ایمن و امن و مسیر مناسب دارای جاذبههای زیادی برای پروازهای عبوری است ولی در شرایط عادی بخشی از پروازها به دلیل هزینه های مترتب، مسیرهای عبوری جنوب ایران را ترجیح میدهند. برای برطرف شدن این مسأله در حال اصلاح نظام تعرفهای برای جذب پروازهای عبوری بیشتر هستیم.

وی افزود: در سالهای اخیر در مقاطعی که فضای کشورهای همسایه ناامن شد شرکتهای هواپیمایی از مسیر کشور ما استفاده کردند که گاه منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی پروازهای عبوری ایران شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین گفت: تمام کشورها از جمله ایران در چارچوب تعهدهای بینالمللی که سازمان جهانی هوانوردی تعیین کرده ملزم و آماده خدمترسانی به هواپیماهای عبوری هستند که به دلیل نقص فنی یا بروز مشکل برای مسافران، فرود اضطراری دارند و ما هیچ مشکلی در پذیرش پروازهای غیرنظامی عبوری در شرایط اضطراری در فرودگاههای بینالمللی کشور  نداریم.

منبع: مهر

ارسال نظر