|

جابجایی بیش از سه میلیون مسافر در فرودگاه‎های کشور:

افزایش تعداد پروازها و مسافران هوایی در شهریور ماه

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی از رشد دو درصدی نشست و برخاست هواپیماها و افزایش هفت درصدی اعزام و پذیرش مسافران در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران طی شهریور ماه خبر داد و گفت: در این مدت 30 هزار و 92 نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از سه میلیون و 670 هزار مسافر و جابجایی 32 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه‎ ها انجام شده است.

 حمیدرضا سیدی با اعلام این خبر گفت: بر همین اساس در شهریور 98، فرودگاه مهرآباد با بیش از 10 هزار و 391 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 264 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  6304 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 923 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه شیراز با  2575 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 275 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه پرترافیک کشور قرار دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی گفت: در این بین فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 9 میلیون و 120 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون و 749 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش حدود سه میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

سیدی اظهار داشت: طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای شهریور98، نشست و برخاست  27 هزار و 829 فروند هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون و 300 هزار مسافر و بالغ بر 25 میلیون کیلوگرم بار جابجا شده‎است.

وی گفت: با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5192 فروند نشست و برخاست، بیش از 756 هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بالغ بر شش میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2181 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 224 هزار مسافر و ارسال و پذیرش یک میلیون و 753 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سیدی اظهار داشت: طبق آمار، سهم پروازهای خارجی شهریور 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 2263 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 315 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از شش میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی گفت: در این بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 1112 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از  167هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود سه میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با میزبانی 394 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 51 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست  213 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 27 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 600 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر