|

آمار ارائه شده در تیر 98 :

جابجایی ۴ میلیون مسافر با ۳۴ هزار پرواز در اولین ماه تابستان

طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در تیر 98 با انجام این تعداد نشست و برخاست بیش از چهار میلیون مسافر و بالغ بر 42 میلیون کیلوگرم بار جابه جا شده است.

بر همین اساس در تیر 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 305 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از یک میلیون و 192 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 6231 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود یک میلیون مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3886 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 669 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش حدود 13 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش حدود 9 کیلوگرم بار و فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش  حدود هشت میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای تیر 98، نشست و برخاست  27 هزار و 928 فروند هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون مسافر و بالغ بر 23 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5045 فروند نشست و برخاست، بیش از 704 هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بالغ بر پنج میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2308 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 25 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی تیر 98، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 6137 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 997 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 19 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست 3843 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 668 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بالغ بر 19 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 1186 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 197 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از سه میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 365 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 44 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر