|

سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها :

اجرای 40 پروژه عمرانی و توسعه‌ای در فرودگاه های کشور

سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها از اجرای 40 پروژه در سه حوزه ترمینالی، سطوح پروازی و جنبی با اعتباری بالغ بر 4690 میلیارد ریال در سال جاری خبر داد.

محمدرضا زحمتکشان گفت: سهم عمده این پروژه ها، ترمینال های فرودگاهی است در 15 فرودگاه کشور اجرا می شود و 1830 میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه خواهد شد.

وی در تشریح این پروژها گفت: ساخت ترمینال بین المللی، محوطه سازی و موتورخانه فرودگاه شیراز (200 میلیارد ریال)، توسعه و احداث ترمینال خارجی و سالن CIP ترمینال داخلی و احداث موتورخانه فرودگاه اصفهان(100 میلیارد ریال)، توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه شاهرود( 30 میلیارد ریال)، توسعه ترمینال شماره سه فرودگاه تبریز (20 میلیارد ریال)، عملیات اجرایی تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام (150 میلیارد ریال)، احداث ترمینال فرودگاه سمنان (60 میلیارد ریال)، تکمیل ترمینال، محوطه سازی مربوط و جاده دسترسی اپرون به ترمینال فرودگاه لامرد (70 میلیارد ریال)، احداث ترمینال فرودگاه جهرم (40 میلیارد ریال)، احداث ترمینال و ساختمان جنبی فرودگاه سقز (60 میلیارد ریال)، احداث ترمینال و ساختمان جنبی فرودگاه گناباد (60 میلیارد ریال)، توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد (300 میلیارد ریال)، تکمیل بازسازی ساختمان های ترمینال یک و دو و محوطه سازی، سوله مرکز کنترل و ساختمان جنبی طبقه هفتم ساختمان ستادی فرودگاه مهرآباد (400 میلیارد ریال)، تکمیل ترمینال، موتورخانه و کانال آدم رو فرودگاه گرگان (40 میلیارد ریال)، توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه کرمان (200 میلیارد ریال) و توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه بیرجند (100 میلیارد ریال) را شامل می شود.

سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها در ادامه سطوح پروازی را از دیگر پروژه های عمرانی و توسعه یی خواند که در 12 فرودگاه کشور با اعتباری بالغ بر 1920 میلیارد ریال اجرا می شود.

وی ادامه داد: پروژه های حوزه سطوح پروازی نیز شامل توسعه و بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی فرودگاه کرمانشاه (400 میلیارد ریال)، توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسیوی های فرودگاه تبریز (150 میلیارد ریال)، بهسازی اپرون موجود و تاکسیوی ارتباطی فرودگاه لارستان (25 میلیارد ریال)، ساخت و توسعه اپرون و بهسازی قسمت های آسیب دیده اسلب های بتنی موجود فرودگاه اصفهان (200 میلیارد ریال)، عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شاهرود (180 میلیارد ریال)، توسعه اپرون فرودگاه ساری (25 میلیارد ریال)، بهسازی باند 33-15، تاکسیوی ارتباطی، اپرون موجود، استریپ سازی و سیویل ورک روشنایی باند به روش EPC فرودگاه اردبیل (300 میلیارد ریال)، بهسازی اپرون فرودگاه مشهد (20 میلیارد ریال)، توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی فرودگاه بندرعباس (120 میلیارد ریال)، عملیات اجرایی توسعه عوامل میدان پروازی فرودگاه سقز (200 میلیارد ریال)، تکمیل عوامل میدان پروازی فرودگاه کرمان (200 میلیارد ریال ) و توسعه اپرون فرودگاه گرگان (100 میلیارد ریال) است.

وی در معرفی پروژه های امسال در حوزه ساختمان های جنبی فرودگاهی نیز گفت: در این بخش نیز 940 میلیارد ریال اعتبار در 13 فرودگاه کشور هزینه خواهد شد که می توان به پروژه های احداث موتورخانه مرکزی فرودگاه بجنورد (10 میلیارد ریال)، احداث و تجهیز مخزن زمینی، ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه رشت (20 میلیارد ریال)، محوطه سازی، تکمیل پارکینگ طبقاتی، احداث ساختمان سپاه، احداث محوطه دی آیس، تکمیل روکش تاکسیوی های ارتباطی و تکمیل ساختمان های مجتمع فرهنگی و خرید و نصب تاسیسات ساختمان چندمنظوره فرودگاه مشهد (260 میلیارد ریال)، حصارکشی فرودگاه های بندرعباس، بستک، پارسیان و میناب هرمزگان (100 میلیارد ریال)، حصارکشی فرودگاه های کرمان، بم و جیرفت کرمان (100 میلیارد ریال)، حصارکشی فرودگاه های لارستان، لامرد و گناوه بوشهر (70 میلیارد ریال)، احداث سوله جنبی، دیوار ضلع جنوبی و جنوب شرقی فرودگاه زاهدان، احداث ساختمان سپاه فرودگاه زابل و احداث ساختمان پلیس فرودگاه ایرانشهر (70 میلیارد ریال)، احداث ساختمان، محوطه، استخر ایمنی زمینی فرودگاه بندرلنگه (40 میلیارد ریال)، احداث ساختمان جنبی و آشیانه وارسی پروازی فرودگاه مهرآباد(50 میلیارد ریال)، احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاه های ساری و کلاله (40 میلیارد ریال)، احداث زهکش ها، شبکه فاضلاب، شبکه جمع آوری آب های سطحی و تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه ساری (100 میلیارد ریال) و محوطه سازی جبهه زمینی فرودگاه اهواز (80 میلیارد ریال) اشاره کرد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر