|

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها؛

مسیبی سرپرست روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران شد

سیاوش امیرمکری با صدور حکمی عباس مسیبی را به سمت سرپرست روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منصوب کرد.

در بخشی از این حکم انتصاب خطاب به وی آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به سمت سرپرست روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران منصوب می شوید.

همچنین توجه به ظرفیت کارشناسی موجود و به کارگیری روش های نوین در امر اطلاع رسانی صنعت هوانوردی و هماهنگی با مرکز روابط عمومی وزارت متبوع و شرکت ها و سازمان های تابعه مورد انتظار است.

گفتنی است؛ پیش از این عباس مسیبی مدیریت روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر روابط عمومی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور (دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری)، دبیر کارگروه روابط عمومی انجمن شرکت های حمل و نقل هوایی و مدیریت روابط عمومی سازمان مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران را در ادوار مختلف برعهده داشته است.

ارسال نظر