|

روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان:

آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه اپرون فرودگاه گرگان

به دنبال احداث ترمینال جدید فرودگاه گرگان، افزایش پروازهای این فرودگاه و به منظور رفع محدودیت فضای پارک هواپیما، پروژه توسعه اپرون فرودگاه گرگان به طور رسمی آغاز شد.

با آغاز نقشه برداری، توپوگرافی و عملیات خاکبرداری، پروژه توسعه اپرون فرودگاه گرگان رسماً آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان؛ به دنبال احداث ترمینال جدید فرودگاه گرگان، افزایش پروازهای این فرودگاه و به منظور رفع محدودیت فضای پارک هواپیما، پروژه توسعه اپرون فرودگاه گرگان به طور رسمی آغاز شد.

این پروژه که در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان گلستان کلنگ زنی شده بود با اعتباری معادل 100 میلیارد ریال و طی مدّت 7 ماه انجام خواهد شد. با انجام این پروژه حدود 20 هزار مترمربع اپرون در محوطه مقابل ترمینال جدید افزوده خواهد شد که برای پارک یک هواپیمای پهن پیکر و دو هواپیمای بدنه متوسط در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ اپرون فعلی فرودگاه گرگان با مساحت 37 هزار و 500 مترمربع گنجایش پارک 4 هواپیما را دارد که پس از انجام این پروژه مساحت کلی اپرون فرودگاه گرگان به 57 هزار مترمربع خواهد رسید.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر