|

یک مقام مسئول در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:

اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها در آستانه تصویب است

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه تدوین اساسنامه شرکت در مرحله بازبینی قرار دارد، از تصویب اساسنامه در روزهای آتی خبر داد.

علی شورمیج که در مراسم معارفه خود به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سخن می گفت، سرلوحه فعالیت های خود را رعایت اخلاق و تکریم ارباب رجوع بویژه در مورد همکاران اعلام کرد و در معرفی برنامه های اصلی دوره جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع گفت: تدوین اساسنامه شرکت در مرحله بازبینی نهایی است و روزهای آتی تصویب می شود. همچنین پیش نویس آیین نامه مالی و معاملاتی تهیه شده و در مرحله بازنگری قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به برنامه ریزی برای اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکت با یکسان سازی قراردادها اشاره و اظهار امیدواری کرد: امسال بتوانیم این طرح را عملی کنیم. همچنین پیگیر برطرف کردن مشکلات تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی هستیم.

وی از برنامه ریزی برای بازنگری در سامانه جامع نیروی انسانی نیز خبر داد و گفت: امیدواریم امسال شاهد اجرای سامانه ارزیابی مدیران باشیم.

معاونت توسعه مدیریت و منابع همچنین از پیگیری برای ایجاد مجتمع فرهنگی و اقامتی شرکت خبر داد.

شورمیج بر برقراری تعامل های هرچه بیشتر با دستگاه های نظارتی و حوزه های عملیاتی فرودگاه ها نیز تاکید کرد و افزود: یکی از اولویت های ما شفافیت و انضباط مالی شرکت است و نیز پیگیر اجرایی شدن ماده ۸۷ قانون احکام دایمی درباره وصول مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستیم که با وجود دریافت امضای دو وزیر هنوز عملی نشده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین تاکید کرد: باید در کنار رعایت قانون و مقررات، ریسک پذیر نیز باشیم.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر