|

باحکم امیرمکری

امیرانی معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‎ها شد

با ابلاغ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، محمد امیرانی به سمت معاونت عملیات هوانوردی این شرکت منصوب شد.

سیاوش امیرمکری در این ابلاغ توجه خاص و اهتمام ویژه به برنامه‎ریزی و بهینه‎سازی سامانه‎های هوانوردی با هدف ارتقای ارائه سرویس‎های هوانوردی در قالب طرح ملی خدمات ناوبری هوایی کشور و اجرایی کردن راهبرد ایکائو در خصوص افزایش ظرفیت و بهبود کارآیی ناوبری هوایی را از وظایف مورد انتظار از امیرانی عنوان کرده است.

گفتنی است، محمد امیرانی در سوابق مدیریتی خود در سمت مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی فعالیت داشته است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر